شانه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۴۵:۹

دیدن شانه در فال قهوه

شانه در فال قهوه نماد شانه در فال قهوه شانه قهوه

دیدن شانه در فال قهوه به معنی این است که شخصی خیانت کار در اطراف شماست که شخصیت یکی دیگر را دزدیده است.
همچنین می تواند به معنی این باشد که شما باید افکار خود را سازماندهی کنید یا کمی به ظاهرتان برسید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند