ساعت در فال قهوه

۱۴۰۰/۳/۲۰ ۱۱:۰:۱۵
دیدن ساعت در فال قهوه

دیدن ساعت در فال قهوه بیانگر اهمیت زمان در برخی از جنبه های زندگی است. ممکن است از عدم سرآمد بودن در برخی موارد از کار های خود احساس اضطراب کنید.ساعت در فال قهوه گاهی اوقات اشاره به جنبه ی عاطفی زندگی دارد و شما باید زمان بیشتری در این مورد صرف کنید.
ساعت می تواند نمادی از احساس فشار و استرس باشد.شما باید وقت بیشتری را صرف خود کنید.همچنین این نماد یادآوری این مسئله است که زمان یک منبع محدود است که باید هوشمندانه استفاده شود.
ساعت ممکن است نشانه ای از مورد حمله قرار گرفتن توسط چیزی (کار ، رابطه ی عاطفی و ...)در زندگیتان باشد.ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند