دودکش در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۳۸:۶

دیدن دودکش در فال قهوه

دودکش در فال قهوه تعبیر دود کش در فال قهوه بخاری در فال قهوه شومینه در فال قهوه

در کل دودکش در فال قهوه نماد خوبی نیست. در مورد تصمیم گیری هایی که خطرشان بالاست مراقب باشید. شما در رسیدن به چیز هایی که میخواید ، به مشکل بر می خورید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند