مرغ در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲ ۱۴:۵۱:۶

مرغ در فال قهوه مرغ ها مرغ فنجان قهوه مرغ در فال قهوه به چه معناست تعبیر مرغ در فال قهوه نشانه ی چیست مرغ در فال قهوه

دیدن مرغ در فال قهوه


مرغ در فال قهوه نشانه ی این است که شما از طرف خانه یا خانواده تان به سعادت می رسید.
البته مرغ در برخی مواقع به معنای این است که شما دشمنانی از طرف دوستانتان دارید.
برای تشخیص اینکه کدام مورد است باید به اطراف خود توجه کنید.
مرغ گاهی اوقات به پول هم تعبیر می شود.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند