جوجه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۳۹:۶

تعبیر جوجه در فال قهوه

جوجه در فال قهوه دیدن جوجه در فال نماد جوجه در فال قهوه فال واقعی جوجه

جوجه نماد خوبی نیست و به معنای دعواهای پوچ و بی معنی است.
ممکن است شما دشمنی از جنس مونث داشته باشید که دعوا های زیادی با او خواهید داشت.
همچنین نماد شایعه پراکنی علیه شما و حرف های بیخود در جمع نیز می باشد.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند