گیلاس در فال قهوه

۱۴۰۰/۴/۳۰ ۱۱:۰:۱۷
معنی گیلاس در فال قهوه

گیلاس نمادهای مختلفی دارد ، از جمله چرخه زندگی و تولید مثل.گیلاس به معنای شکوفایی است. بنابراین نوید خوشبختی ، لذت و موفقیت می دهد.
گیلاس بزرگ در فال قهوه ، نشان دهنده ایجاد روابط صمیمی است. اگر گیلاس در کنار شخصی باشد به این معنی است که مهربانی آن شخص ، به او کمک می کند تا با بدخواهان کنار بیاید.


cherry
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند