غار در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۳۸:۶

تعبیر غار در فال قهوه

غار در فال قهوه دیدن غار در فال فال قهوه فال واقعی قهوه غار نماد

غار به معنای اسرار و پنهان کردن است. اگر شما در فنجان قهوه خود غار را مشاهده کنید به این معناست که شما نا خودآگاه اسراری از بقیه پنهان میکنید اما بهتر است که مراقب باشید زیرا این راز ها ممکن است توسط کسی فاش شود. اگر می خواهید هیچکس متوجه نشود بهتر است که کمی روی رفتارتان کار کنید!

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند