شاخه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۳۵:۷

دیدن شاخه ها در فال قهوه

شاخه در فال قهوه شاخه در فال قهوه فال واقعی گل در فال قهوه

شاخه به معنی این است که مشکلات حل می شوند اما اگر شاخه ها بسیار پیچیده در هم باشند به این معنی است که شما در کاری که انجام می دهید نا امید می شوید اما نباید تلاشتان را کم کنید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند