خفاش در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۹:۶

دیدن خفاش در فال قهوه

خفاش در فال قهوه دیدن خفاش تعبیر خفاش فال قهوه وافعی

خفاش نماد خوبی در فال قهوه نیست. خفاش به شما می گوید که زمان نا امیدی فرا رسیده است و به هرکسی اعتماد نکنید.
یک سفر یا یک ماجرا با نا امیدی به پایان می رسد.
اگر شما در فنجان خود شکل خفاش را مشاهده کرده اید به این معنی است که در آینده ی نزدیک افسرده خواهید شد.
شما از مردم ترس دارید و به هرکسی نمی توانید اعتماد کنید.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند