گورکن در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۳۱:۶

دیدن گورکن در فال قهوه

گورکن در فال قهوه دیدن گورکن در فال گورکن فال تعبیر گورکن در فال قهوه

گورکن نماد موفقیت و آغازی نو است. همچنین می تواند نماد این باشد که شما شخصی بلند پرواز، قدرتمند هستید اما می تواند نشانه ی چیز خطرناکی هم باشد.
ممکن است شما شخصی مانند این ها را در زندگی خود داشته باشید ولی به نماد گورکن نمی توان اعتماد کرد. اگر شما شریکی در زندگی خود دارید به این معناست که عشق شما از بین رفته و او سعی می کند شما را گول بزند.
اگر گورکن را در بالای فنجان مشاهده کنید به این معناست که با سختی های زیادی رو به رو خواهید شد.
همچنین می تواند نماد این باشد که شما انسان تنهایی هستید و به کسی احتیاج دارید که شما را حمایت کند. شما باید به زندگی برگرید و از آن لذت ببرید. این نماد به شما هشدار می دهد که از زندگی عقب نکشید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند