بازو در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۲۶:۷

تعبیر بازو در فال قهوه

بازو در فال قهوه تعبیر بازو در فال قهوه فال واقعی قهوه

بازو در فال قهوه نماد خوبی است اگر شما در فنجان خود بازو را مشاهده کرده اید یعنی در یک وضعیت خاص مانند کار ، تحصیلات و شاید ازدواج احساس قدرت می کنید. معنای دیگر این نماد ، دشمنان شما شکست خواهند خورد و دیگر نمی توانند شما را آزار بدهند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند