بادام در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۲۸:۶

تعبیر بادام در فال قهوه

بادام  در فال قهوه دیدن بادام در فال قهوه

بادام نماد خوبی در فال قهوه است پس نیازی نیست که نگران باشید. بادام تفاسیر مختلفی دارد:‌ شما ممکن است برای شروع چیزی مردد باشید چون سخت به نطر می رسد اما همین که شروع کنید تمام سختی ها از بین خواهد رفت. همچنین بادام به معنی آینده خوب در مورد خانواده یا شغلتان نیز هست.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند