آدم فضایی در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۲۷:۶

تعبیر آدم فضایی در فال قهوه

آدم فضایی در فال قهوه فال قهوه آدم فضایی فال قهوه اصلی

آدم فضایی در فال قهوه کمی عجیب به نظر می رسد! اگر شما کله ی یک آدم فضایی را در فنجان خود مشاهده کرده اید ،‌یعنی چیزی که ناشناخته است پیش روی شماست پس بهتر است که مراقب باشید. آدم فضایی در کل نماد افراد جدید و مکان های جدید است. اگر در فنجان خود آدم فضایی دیده اید اصلا نیازی نیست که بترسید!

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند