آس خشت در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۲۲:۶

تعبیر خشت در فال قهوه

خشت در فال قهوه تعبیر خشت در فال قهوه خشت آس خشت فال واقعی

خشت تقریبا نماد خوبی در فال قهوه است و به معنای ابن است که شما به زودی پول غیر منتظره ای را دریافت خواهید کرد. این نماد یک تفسیر دیگر نیز دارد : شما به زودی توسط یکی از دوستان جنس مخالفتان غافلگیر خواهید شد. مثلا شما را به مهمانی بزرگی دعوت خواهد کرد یا شاید به شما ابراز علاقه کند‍!

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند