آدم در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۶ ۱۴:۹:۲۰

دیدن انسان در فال قهوه

معنی انسان در فال قهوه بسیار مشکل است زیرا یک تعبیر خاص ندارد و معمولا بستگی دارد که انسانی که در فال قهوه افتاده است در حال انجام چه کاری می باشد.
مثلا اگر شخصی که در فال قهوه افتاده است ، دهنش باز است و در کنارش یک کلاغ یا طوطی نقش بسته است یعنی این شخص در حال خبر چینی و غیبت است.
انسان در فال قهوه با توجه به سیاه یا روشن بودنش و نماد های اطرافش تفسیر می شود و تفسیر واحدی ندارد.

انسان در فال قهوه آدم در فال قهوه تعبیر انسان در فال قهوه معنی آدم در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند