ساعت شنی در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۵ ۱۹:۳۶:۴

دیدن ساعت شنی در فال قهوه

ساعت شنی در فال قهوه نماد زیاد جالبی نیست و اصولا به معنای خطر نزدیک تعبیر می شود.
ساعت شنی می تواند به معنای نقص در چیزی ، تعلل در کار ها و اتمام زمان برای انجام کار به خصوصی باشد.
اگر ساعت شنی را در وسط فنجان خود مشاهده کرده اید به این معناست که شما بین حال و خاطرات گذشته ی خود گیر کرده اید و نمی توانید انتخاب صحیح و درستی داشته باشید.

ساعت شنی در فال قهوه دیدن ساعت شنی در فال قهوه تعبیر ساعت شنی در فال قهوه معنی ساعت شنی در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند