دیدن چماق در فال قهوه

گرز یا چماق در فال قهوه هم نمادی مثبت است هم منفی.گرز به صورت کلی در فال قهوه به معنای قدرت ،‌ جایگاه اجتماعی بالا و دعوا و نزاع است. اگر در فنجان قهوه ی خود نماد گرزی بزرگ که به رنگ روشن افتاده است را دیده اید یعنی به زودی صاحب قدرت زیادی خواهید شد. اگر گرز ها کوچک و به رنگ تیره بود به معنای دعوا و نزاع است.
در کل اگر رنگ گرز روشن باشد یعنی قدرت و اگر تیره باشد به معنای دعوا و نزاع است. اگر گرز شکسته در فال قهوه ی خود ببینید یعنی قدرتتان را از دست خواهید داد.

گرز در فال قهوه چماق در فال قهوه دیدن گرز در فال قهوه دیدن چماق در فال قهوه معنای گرز در فال قهوه معنای چماق در فال قهوه

معنی سنجاق در فال قهوه

سنجاق در فال قهوه نماد پیچیده ای برای تفسیر است و دو معنی متفاوت دارد.
اگر در فنجان قهوه ی خود نماد سنجاق را مشاهده کرده اید به معنای این است که شما از لحاظ احساسی یا روابط دوستانه یک بهم پیوستگی و پیوند دوباره خواهید داشت که بسیار شما را خوشحال خواهد کرد اما این به هم پیوستگی و پیوند دوباره کمی سخت شکل خواهد گرفت و شما باید در این راه تلاش بسیاری داشته باشید.
از طرفی هم این پیوند دوباره ، می تواند با کوچک ترین مشکل و سختی ای از هم بپاشد پس باید در مورد این پیوند مجدد خوب فکر کنید ، ارزیابی کنید که آیا واقعا ارزش دارد یا خیر.

سنجاق در فال قهوه معنی سنجاق در فال قهوه معنای سنجاق در فال قهوه تعبیر سنجاق در فال قهوه

معنی استخوان جناغ در فال قهوه

جناغ در فال قهوه به معنای وفای به عهد از طرف دوستان ،‌ آشنا شدن با دوستان خوب و رسیدن به آرزوهای قلبی و عاشقانه است. اگر جناغ به صورت بزرگ و تیره یا کدر در فنجان افتاده باشد به معنای کینه ی بزرگی است که صاحاب فال از کسی دارد.
اگر جناغ به صورت کوچک و تیره در فال قهوه افتاده باشد یعنی کسی از اطرافیان از صاحب فال کینه دارد. در کل جناغ نماد مثبتی است و بیشتر به عنوان وفای به عهد تعبیر می شود. یعنی کسی که به صاحب فال قولی داده است ،‌ به آن عمل خواهد کرد.

معنی جناغ در فال قهوه جناغ در فال قهوه دیدن جناغ در فال قهوه تعبیر جناغ در فال قهوه معنای جناغ در فال قهوه

معنی جام در فال قهوه

جام به صورت کلی در فال قهوه نماد مثبتی است و به معنای ثروت، خانواده و سنت هاست.
اگر در فنجان خود نماد جام را مشاهده کرده اید پس به زودی به شما ثروتی می رسد ولی در خرج کردن این پول بسیار هوشیار باشید زیرا جام به معنای اسراف کردن و ریخت پاش نیز هست.
جام به دوستان سود جو که در اطرافتان پرسه می زنند و دنبال پول شما هستند نیز تعبیر می شوند. اگر جام خیلی بزرگ در فنجان شما نقش ببندد به معنای زندگی طولانی و سالمی است که در پیش خواهید داشت.

معنای جام در فال قهوه دیدن جام در فال قهوه جام در فال قهوه تعبیر جام در فال قهوه

معنی یوغ در فال قهوه

یوغ در فال قهوه به معنای اسارت و تحت سلطه بودن است. اگر در فنجان خود نماد یوغ را مشاهده کرده اید یعنی نوعی سلطه گری در حال رخ دادن است یا اتفاق خواهد افتاد.
این تصویر در واقع هشداری است برای شما برای جلوگیری از اینکه تحت سلطه یا اسارت کسی دیگر قرار بگیرید یا اینکه شما کسی را تحت سلطه قرار دهید.
شما نباید اجازه دهید که کسی شما تحت کنترل بگیرد. یوغ به معنای شخصی از خود راضی و مغرور نیز هست.

معنای یوغ در فال قهوه تعبیر یوغ در فال قهوه دیدن یوغ در فال قهوه یوغ در فال یوغ معنای یوغ فال قهوه

123