دیدن گلابی در فال قهوه

گلابی در فال قهوه نماد مثبتی است و به معنای ثروت ،‌ وضعیت اجتماعی مطلوب و‌ یک اقدام سودمند تجاری یا ازدواجی ، خوب است.
اگر در بالای فنجان خود نماد گلابی را مشاهده کنید به معنای پول و منافع زیاد است.
اگر بخشی از گلابی خورده شده باشد نشان دهنده ی به دست آوردن پاداش است.
همچنین گلابی به معنای راحتی در زندگی و امنیت مالی نیز است.

گلابی در فال قهوه دیدن گلابی در فال قهوه تعبیر گلابی در فال قهوه معنای گلابی در فال قهوه دیدن گلابی در فال قهوه معنی گلابی دیدن گلابی در فال قهوه

دیدن انار در فال قهوه

انار در فال قهوه فال قهوه دیدن انار میوه ی انار در فال قهوه

انار در فال قهوه در کل نماد مثبتی است که بسته به صاحب فال معنای متفاوتی دارد:
اگر صاحب فال مرد باشد به معنای این هست که به زودی ازدواج می کند و یا در جریان مراسم ازدواج قرار میگیرد.
اگر صاحب فال زن باشد یعنی به زودی صاحب فرزندی سالم می شود.
انار در کل به معنای ارث و ثروت می باشد.

تعبیر بادام در فال قهوه

بادام  در فال قهوه دیدن بادام در فال قهوه

بادام نماد خوبی در فال قهوه است پس نیازی نیست که نگران باشید. بادام تفاسیر مختلفی دارد:‌ شما ممکن است برای شروع چیزی مردد باشید چون سخت به نطر می رسد اما همین که شروع کنید تمام سختی ها از بین خواهد رفت. همچنین بادام به معنی آینده خوب در مورد خانواده یا شغلتان نیز هست.

فال قهوه فال قهوه حقیقی فال قهوه واقعی فال قهوه حقیقت دارد فال قهوه حیوانات فال چای فال

آیا فال قهوه واقعیت دارد؟

هرکسی که با قهوه و فال آشنا می شود اولین سوالی که برایش پیش می آيد این است آیا فال قهوه واقعیت دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که نه فال قهوه حقیقت ندارد و در گذشته فقط برای سرگرمی به وجود آمده است. اگر کمی به این موضوع دقیق و علمی نگاه کنید متوجه می شوید که بازی ای بیش نیست! جهانی که انقدر بزرگ است چطور ممکن است اتفاقاتش بر اساس تفاله های قهوه یا چای رقم بخورد؟!
ممکن است برخی بگویند که فال گیران عین حقیقت را می گویند و مو لای درزش نمی رود ولی شما اگر کمی با نکات روانشناسی ذهن و زبان بدن آشنا باشید خیلی راحت سر از کار آن ها در می آورید. فالگیران و کسانی که آینده را پیش بینی می کنند از چند عبارت استفاده می کنند تا بالاخره یکی از آن ها به شما بخورد و شما آن را تایید کنید و به خاطر کارکرد ذهن گزینه ی غلط در ذهن شما محو می شود و شما گزینه ی درست را در ذهنتان بزرگ نمایی می کنید.همچنین کسی که سال هاست فال می گیرد از روی ظاهر و حرکات بدنتان می تواند تقریبا بفهمد که مشکل شما چیست.
نکته ی دیگر این است که اگر فال واقعا می توانست آينده را پیش بینی کند پس چرا دانشمندان و سیاست مداران از آن استفاده نمی کنند؟! تحقیقات بسیاری در مورد پیش بینی آینده شده است ولی هیچکدام توصیه نکرده اند که از فال قهوه استفاده کنید!
ممکن است فالگیر بسیار خوبی که به شما معرفی شده باشد یک جاسوس در جمع دوستان شما داشته باشد و از قبل اطلاعات شما را داشته باشد پس بهتر است که به هر کسی اعتماد نکنید.
اگر فال می گیرید صرفا برای سرگرمی این کار را انجام دهید. سرنوشت انسان بسیار پیچیده تر از تفاله های قهوه و چای است.

12