کوسه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۷ ۲:۲۳:۵۳

دیدن کوسه در فال قهوه

کوسه در فال قهوه نماد زیاد جالبی نیست و در کل منفی تعبیر می شود.کوسه به معنای رقیب کاری نیز معنا می شود.
در برخی منابع از کوسه به عنوان نمادی شوم یاد کرده اند و و به معنای شخصی است که با حریص بودنش شما را از درون خالی می کند و او همه چیز را برای خودش می خواهد بدون اینکه به دیگران فکر کند. با توجه به نماد ها و حروف اطراف شکل کوسه ، می توانید به هویت این شخص پی ببرید.

کوسه در فال قهوه دیدن کوسه در فال قهوه معنای کوسه در فال قهوه دیدن کوسه در فال قهوه تعبیر کوسه در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند