ترازو در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۰:۳۲:۷

تعبیر ترازو در فال قهوه

دیدن ترازو در فال قهوه فال واقعی قهوه تعبیر ترازو در فال قهوه

ترازو نماد عدالت است و بسته به شکلی که در فنجان قهوه شما افتاده است می تواند معنای متفاوتی داشته باشد.
ترازویی که متعادل باشد یعنی عدالت در زندگی شما اجرا خواهد شد.
اگر ترازو نامتعادل باشد یعنی ناعدالتی ای در حق شما می شود اما نگران نباشید چون همه چیز آشکار خواهد شد.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند