بادبادک در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۵ ۲۰:۱۷:۲۷

دیدن کایت (بادبادک) در فال قهوه

کایت یا بادبادک در فال قهوه به معنای یک سفر طولانی به سوی افتخار است.
بادبادک یعنی آرزوها به حقیقت می پیوندند هرچند باید مراقب راهی که طی می کنید باشید.
بادبک در فال قهوه معنای مثبتی دارد. تصویری بادبدکی که در حال پرواز است می تواند به معنای این باشد که فرد در زندگی اش آزادی به دست می آورد.
اگر کسی نخ بادبادک را در دست داشته باشد یعنی اینکه آن شخص این اجازه را به شما می دهد. اگر نخ بادبادک بریده باشد معانی متفاوت است.
اگر بادبادک در قسمت تیره ی فنجان افتاده باشد یعنی کسی شما را از داشتن آزادی منع می کند.
اما به طور کلی بادبادک به معنای این است که آروزها به حقیقت می پیوندند.

بادبادک در فال قهوه تعبیر بادبادک در فال قهوه معنی بادبادک در فال قهوه دیدن بادبادک در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند