ملخ در فال قهوه

۱۴۰۰/۹/۱۶ ۱۰:۰:۱۴

دیدن ملخ در فال قهوه به توانایی شما در دستیابی به موفقیت مربوط می شود. مانند ملخ که برای مدت طولانی در یک مکان نمی ماند، شما همچنین به حرکت رو به جلو ادامه می دهید. فقط نترسید تا در نهایت بتوانید در آینده به مراتب عالی برسید.
معانی ملخ عبارتند از: فراوانی، موفقیت، شجاعت، نترسی، باروری، حرکت رو به جلو و تفکر، شادی، طول عمر، قوی تر شدن ایمان، صبر، صلح، و ثروت، و فضیلت.


coffee-cup-reading
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند