انگور در فال قهوه

۱۴۰۰/۹/۱۵ ۵:۰:۱۲

انگور در فال قهوه نماد موفقیت مالی و تجاری است به خصوص کسانی که مشاغل خصوصی دارند.
یک سرمایه گذاری پرخطر احتمالاً برای شما نتیجه خواهد داد. اگر برای کسی کار می کنید یا در حال حاضر بیکار هستید، ممکن است وضعیت شما به زودی تغییر کند. انگور در فال قهوه به معنای افزایش رزق و روزی و برکت نیز هست.


coffee-cup-reading
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند