گوریل در فال قهوه

۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۱:۰:۱۵
دیدن گوریل در فال قهوه

دیدن گوریل در فال قهوه نشان می دهد که شما ممکن است در رفتار خود بیش از حد مغرور باشید باشید.همچنین ، گوریل نماد تکانش های اولیه، طبیعت وحشی و انرژی جنسی سرکوب شده است.
گوریل در فال قهوه
.
دیدن یک گوریل می تواند نماد یک شخص تهاجمی و سفت و سخت باشد متناوباً ، گوریل می تواند نمادی از انگیزه های بدوی و طبیعت وحشی باشد.
دیدن گوریل سیاه در فال قهوه ممکن است نشان دهنده ی پیوستن فردی جدید به خانواده شما باشد اما مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
گوریل سفید نماد انسان آرامی است که روی خشم خود کنترل دارد.
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند