طناب دار در فال قهوه

۱۳۹۸/۱۱/۴ ۱۳:۱۰:۱۸

دیدن طناب دار در فال قهوه

طناب دار در فال قهوه طناب دار فال قهوه فال قهوه

طناب دار در فال قهوه به معنای شکست هایی در زندگی اجتماعی شماست همچنین به معنی کسانی نیز هست که در اطراف شما وجود دارند و میخواهند شمارا از اهداف اصلی خودتان گمراه کنند.
اگر طناب دار را در ته فنجان خود مشاهده کرده اید به این معنی هست که باید مدتی از آرزوها و خواسته های خودتان دوری کنید و مدتی دنبال آرامش باشید زیرا فعلا رسیدن به اهدافتان فقط شمارا نا امید میکند.
در کل طناب دار نماد منفی ای در فال قهوه هست.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند