چکمه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۳۳:۶

دیدن بوت در فال قهوه

چکمه در فال قهوه تعبیر چکمه در فال قهوه

شما در حال حرکت به سمت دختر یا پسری هستید که دوستش دارید. یک عشق پاک و ساده و پایدار! همچنین می تواند به معنی این باشد که کسی شما را دوست دارد.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند