حروف الفبا در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۱۷:۶

تعبیر حروف الفبا در فال قهوه

حروف الفبا در فال قهوه فال قهوه تعبیر فال قهوه حف القبا فال واقعی قهوه

در لیست زیر مهم ترین حروفی که فال قهوه رایج هستند به صورت خلاصه تفسیر شده اند.

الف : شروع چیزی جدید

ب : مبارزه کردن

پ : برنده شدن

ت : دقت و وقت شناسی

ج :‌ بهترین نماد درباره ی عشق

خ : چیزی نا شناخته

ر : شادی

ز : حمایت

س :‌ غافل گیر شدن

غ : ‌غرور

ف : دوستی جدید

ک : استفاده از چیزی

ل : دروغ

م : کمک کردن

ن :‌ نشان دهنده ی امید

ه : شجاعت

ی :‌ سورپرایزی بزرگ

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند