مرغ در فال قهوه ۱۳۹۹/۶/۳ ۲۳:۱۶:۳۶

دیدن مرغ در فال قهوه

مرغ در فال قهوه نشانه ی این است که شما از طرف خانه یا خانواده تان به سعادت می رسید.البته مرغ در برخی مواقع به معنای این است که شما دشمنانی از طرف دوستانتان دارید. مرغ به معنای افراد شایعه پراکن و کسانی که هیچ کاری نمی کنند جز حرف زدن و شایع پراکنی نیز تعبیر می شود.
برای تشخیص اینکه چه کسی این کار را انجام می دهد باید به نماد های اطراف دقت کنید. مرغ گاهی اوقات به پول هم تعبیر می شود.

مرغ در فال قهوه مرغ ها مرغ فنجان قهوه مرغ در فال قهوه به چه معناست تعبیر مرغ در فال قهوه نشانه ی چیست مرغ در فال قهوه

گرگ در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۲۱:۵

گرگ در فال قهوه تعبیر گرگ در فال قهوه نماد گرگ در فال قهوه گرگ در فال قهوه چیست معنی گرگ در فال قهوه چیست

دیدن گرگ در فال قهوه


گرگ در فال قهوه به معنی این است که شما دارای قدرت درونی ای هستید که از خودتان و اموالتان محافظت می کنید.
همچین گرگ به معنای دوستان حسود و خود پسند نیز هست که باید حواستان به آن ها باشد و از خودتان در برابر آن ها مراقبت کنید.
اگر گرگ روی دیواره های فنجان باشد به معنای انسان های گرگ صفتی است که اطراف صاحب فال هستند.

عقاب در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۲۰:۸

عقاب در فال قهوه به چه معناست دیدن عقاب در فال قهوه تعبیر عقاب در فال قهوه عقاب به چه معناست عقاب در فال عقاب قهوه

دیدن عقاب در فال قهوه

عقاب در فال قهوه به معنی این است که شما به زودی در شغلتان ترفیع می گیرید.
همچنین عقاب نماد هوش و دید بسیار قوی است چون عقاب دید بسیار تیزی دارد پس در فال قهوه نیز همین گونه تفسیر می شود.
عقاب همیشه نماد چیز های مثبت مثل ترفیع شغلی یا پیدا کردن شغلی مناسب با درآمد خوب است.
به صورت کلی عقاب به عنوان پیشرفت در کار و زندگی تعیبر می شود.

اسب شاخ دار در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۱۹:۵

اسب تک شاخ اسب شاخ دار اسب زیبا اسب شاخ دار در فال قهوه اسب در فنجان اسب تک شاخ در فال قهوه دیدن اسب تک شاخ در فال قهوه معنای اسب تک شاخ در فال قهوه یونی کورن در فال قهوه

دیدن اسب تک شاخ در فال قهوه

دیدن اسب شاخ دار یا اسب تک شاخ در فال قهوه به این معنی است که به زودی به آرزوهای خود می رسید.
به هر چیزی که دست نیافتنی تصور کرده اید ، می رسید. اسب تک شاخ به طور کلی نماد خوشبختی و شادی است.
در بعضی منابع اسب تک شاخ را به ازدواج نیز تعبیر کرده اند.

اسب دریایی در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۱۸:۵

اسب دریایی در فال قهوه اسب دریایی فنجان قهوه تعبیر اسب دریایی در فال قهوه چیست معنای اسب دریایی در فال قهوه چیست معنای اسب دریایی در فال

دیدن اسب دریایی در فال قهوه

دیدن اسب دریایی در فال قهوه به معنی این است که شما انسانی صبور ، شجاع ، منعطف و سخاوتمند هستید.
رازی به شما می رسد که باید آن را حفظ کنید درغیر این صورت با چیز های ناخوشایندی رو به رو می شوید.
اسب دریایی به معنای مسائل پنهان و چیزی که در زندگی صاحب فال زیاد به آن توجه نمی شود است.
همچنین اسب دریایی از گذشته تا کنون نماد شانس بوده است.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748